Menu
Obec Džbánice
ObecDžbánice

 

 

Sociálně-demografická struktura v obci

Sociodemografická struktura obyvatel obce obsahuje zhodnocení obyvatel obce dle jejich postavení a role ze sociálně demografických, demografických, profesních, sociálních, kulturních a dalších aspektů.

SOC1

Sociodemografická struktura obyvatel obce obsahuje zhodnocení obyvatel obce dle jejich postavení a role ze sociálně demografických, demografických, profesních, sociálních, kulturních a dalších aspektů. Vybrané ukazatele mají za cíl identifikovat nejdůležitější jevy a charakteristiky struktury obyvatel, jež se odráží v kvalitě života a promítají se v oblasti sociální koheze: demografická, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatel, zaměstnanost, nezaměstnanost. Jako základní ukazatel byl zvolen vývoj počtu obyvatel, doplněný o relativní migrační saldo. Struktura obyvatel z hlediska věku je podchycena věkovým indexem (index stáří) a průměrným věkem.

Vývoj celkového počtu obyvatel

Vývoj počtu obyvatel vypovídá o vývoji obytné funkce obce a vzhledem k jeho charakteru a podmíněnostem vývoje počtu obyvatel (věková struktura, zdravotní stav, přirozená měna, atraktivita bydlení, dostupnost bydlení...) ho lze považovat za jeden z nosných indikátorů sociálního pilíře.

Zdroje dat: czso.cz

Rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Počet obyvatel k 31.12.: 160 

Celkový přírůstek počtu obyvatel v roce: 1 

Střední stav obyvatel v roce: 161 

Index změny počtu obyvatel   - 

Ukázka interpretace výsledků hodnocení vývoje celkového počtu obyvatel

Relativní saldo migrace – tj saldo migrace (počet přistěhovalých-počet vystěhovalých) na 1000 obyvatel středního stavu

Zdroje dat: czso.cz

Rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Počet přistěhovalých v roce: 2 

Počet vystěhovalých v roce: 1 

Relativní migrační saldo: 1 

Migrační přírůstek je projevem atraktivity obce, podmíněně různými faktory: cenová dostupnost, atraktivita a kvalita prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce či developerů. Zejména je nutné zvýšit pozornost při dosažení extrémních hodnot, a to dlouhodobých negativních migračních sald i výrazných migračních přírůstků. Migrační ztráta obce není cílovým stavem a signalizuje negativní jevy. Je nutné hledat příčiny, vedoucí k vystěhovávání obyvatel. I nárůst počtu obyvatel s sebou může nést určité negativní projevy, a to například výrazné narušení komunit, růst finančních nákladů na provoz obce atd. Vysoké hodnoty kladných migračních sald jsou jedním z typických projevů suburbanizačního rozvoje. V tomto případě další ukazatelé mohou vykazovat příznivé hodnoty (např. věkové indexy, bytový fond), hodnoty dostupnost klíčových služeb nemusí být na dostatečné úrovni. Je nutné respektovat při hodnocení toho indikátoru populační velikost obce i jeho prostorovou lokalizaci ve vztahu k silným regionálním střediskům.

Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatelstva

Index stáří vypovídá o poměru složky poproduktivní a předproduktivní a velmi dobře může být alarmujícím indikátorem nepříznivé věkové struktury obce.

Zdroje dat: hradeckralove.czso.cz/

Rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Počet obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.: 29 

Počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.: 27 

Index stáří v roce: 93.1 

Při hodnocení je nutné zohlednit hodnoty ve vazbě na velikostní kategorie obce, neboť u populačně malých sídel může docházet k výraznému zkreslení. V případě nepříznivých hodnot je účelné sledovat též předcházející vývoj indexu, vývoj počtu obyvatel a vývoj migračního salda, neboť migrace výrazně a pružně reaguje za změnu podmínek prostředí. Je vhodné sledovat vývoj indexů v čase a porovnání hodnot s nadřazenou územní jednotkou.

Průměrný věk

Průměrný věk vypovídá o rozložení populace dle věku, představuje průměrný dokončený věk vážený počtem osob v dané věkové kategorii, a tudíž komplexněji vypovídá o věkové struktuře obce. Je vhodné jej sledovat zároveň s věkovými indexy a ve srovnání s průměrným věkem nadřazené územní jednotky.

Zdroje dat:, vdb.czso.czhradeckralove.czso.czczso.cz/csu

Rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Průměrný věk k 31.12.     

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním

Zdroj dat: czso.cz

Dostupnost těchto dat je pouze ze sčítání lidu, domů a bytů, tudíž je nutno uvažovat s určitou neaktuálností dat, hodnoty tohoto indikátoru jsou srovnatelné za jednotlivé obce i v časových řadách.

Rok: 2007,  2008, 2009, 2010, 2011

Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním v obci Džbánice     

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového počtu obyvatel ve věku 15 a více let. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je možné považovat za ukazatel míry vzdělanosti obyvatel obce. V současné době narůstá počet osob vysokoškolsky vzdělaných, avšak jsou stále zjevné regionální disparity, i rozdíly ve vazbě na populační velikost obce. Tento indikátor je vhodné sledovat například v korelaci s mírou nezaměstnanosti a s výší sociálních dávek.

Zaměstnanost, nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v obci. Míra nezaměstnanosti je komplexním společenským ukazatelem, jenž v sobě nese mnoho informací. V rámci sociálního pilíře supluje indikátor socioekonomické struktury obyvatel i kvality sociálního prostředí obce.

Zdroje dat ČSÚ: czso.cz

Úřady práce

Časová řada: např. Nezaměstnanost 2005 : czso.cz

případně přímo dotaz na ČSÚ.

Rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Registrovaná míra nezaměstnanosti v%: 16.44 

Výše nezaměstnanosti by s největší pravděpodobností měla být v korelaci s mírou spokojenosti obyvatel a s výší dávek sociální podpory. Nezaměstnanost je podmíněna lokalizací sídla, jeho ekonomickou atraktivitou, nabídkou pracovních příležitostí atd., je nutné tedy hodnocení provádět komplexně a hodnotit úroveň nezaměstnanosti ve vazbě na vyšší územní jednotky.

Datum vložení: 16. 9. 2015 9:26
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2021 9:34
Autor:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Prosinec naleje a leden zavěje.

Pranostika na akt. den

V prosinci zimy není, později přijíti nelení.

Svátek

Svátek má Ambrož, Benjamín

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den civilního letectva

Zítra má svátek Květoslava